Nửa Đêm Thương Nhớ

Tác giả: Hoàng Trang

Ca sỹ thể hiện: Giao Linh; Mỹ Hương; Mạnh Tuấn; Mạnh Quỳnh; NguoiDepDiamond

Nhớ thương ơi sao còn đến tìm, sao còn đến tìm. Buồn không tênh len vào trong đêm qua miền âu yếm. Miền có lá me bay em một hôm trốn học theo anh bốn giờ. Bốn giờ em cho anh, bốn giờ thật mong manh nên buột nhớ xây.