Tìm "nhớ thương ơi sao còn đến tìm" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,215 giây.

Nửa Đêm Thương NhớBài này có nhạc nghe
Tác giả: Hoàng Trang
Ca sĩ thể hiện: Giao Linh; Mạnh Quỳnh; Mỹ Hương; Mạnh Tuấn; NguoiDepDiamond
Nhớ thương ơi sao còn đến tìm, sao còn đến tìm. Buồn không tênh len vào trong đêm qua miền âu yếm. Miền có lá me bay em một hôm trốn học theo anh bốn giờ. Bốn giờ em cho anh, bốn giờ thật mong manh nên buột nhớ xây