Những Giòng Lưu Niệm

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Mạnh Quỳnh

Thấm thoắt một năm hè nay lại về. Sắp phải xa bạn lòng tôi tái tê. Ve kêu não nề, phượng rơi ngập lối. Trường xưa lớp cũ luyến nhớ đầy vơi. Nét bút mực xanh mình ghi thật nhiều. Những dòng lưu niệm bạn tôi mến yêu. Mai.