Nỗi Nhớ Chưa Vơi

Tác giả: Quốc An

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Bao nhiêu ngày qua anh mơ về người. Bao nhiêu ngày qua nỗi nhớ chưa vơi. Tình yêu xưa nay còn đâu. Tiếng yêu em lần đầu. Người yêu hỡi cớ sao vội xa. Yêu thương làm chi cho thêm muộn phiền. Yêu thương làm chi để phải.