Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng

Tác giả: Phạm Đình Chương

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca

Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối. Bước chân lạnh lùng ướt sương trời mai. Bao cánh hoa còn say giấc đêm dài. Thấy bóng ta đi hé môi đang cười. Ðoàn người đi phía xa vừa le lói. Ánh dương nhuộm hồng cánh đồng vàng.