Tìm "tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,12 giây.

Liên Khúc Trung ThuBài này có nhạc nghe
Tác giả: Chưa Biết
Ca sĩ thể hiện: Văn Mai Hương; Lân Nhã
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi em rước đèn đi khắp phố phường lòng vui sướng với đèn trong tay em múa ca trong ánh trăng rằm... Đèn ông sao với đèn cá chấm, đèn thiên nga với đèn bướm bướm em rước đèn này đến cung
Rước Đèn Tháng TámBài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Đức Quỳnh
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết; Xuân Mai; Tốp Ca BeBe
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn cá chép. Đèn thiên nga với đèn bướm bướm. Em rước đèn này đến cung