Tình Lầm Lỡ

Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt: Anh Bằng]

Ca sỹ thể hiện: Huệ Quyên; Ngọc Lan

Từ đây thôi vĩnh viễn ra đi cố quên người xưa ấy. Từ đây ôm kiếp sống lang thang một loài chim phiêu lãng. Có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi. Than làm gì tình đã héo hon, ôi những đêm rất buồn. Có những phút.