Tìm "tan chien cuoc em di theo anh" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,238 giây.

Những Vùng Đất Mang Tên Anh (Những Vùng Đất Mang Tên Em)Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Thanh Sơn
Ca sĩ thể hiện: Sơn Ca
Tàn chiến cuộc em đi theo anh. Tới những vùng phố thị buồn tênh. Thương Quê Hương đất QUẢNG điêu tàn. Nhìn HẢI LĂNG nhớ về THẠCH HÃN. Giòng MỸ CHÁNH nước sông mùi hôi tanh. Hỡi CỔ THÀNH một thời vang danh. Thị trấn
Thăm Những Vùng Địa SửBài này có nhạc nghe
Tác giả: Thanh Sơn
Ca sĩ thể hiện: Thanh Tuyền; Bùi Thiện
Tàn chiến cuộc em đi theo anh. Tới những vùng phố thị buồn tênh. Thương quê hương đất Quảng điêu tàn. Nhìn Hải Lăng nhớ về Thạch Hãn. Giòng Mỹ Chánh nước xông mùi hôi tanh. Hỡi Cổ Thành một thời vang danh ! Thị