Chúc Tết

Tác giả: Nguyễn Văn Hiên

Ca sỹ thể hiện: Xuân Mai