Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ; Quốc Bảo; Chế Linh; Boy83; Randy; Đan Nguyên; Huỳnh Phi Tiến; Xlarge; Hoàng Nguyên

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang. Ngẩn ngơ như chim xa đàn. Nghĩ mình tủi thân muôn vàn. Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ. Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa.

Nó Remix

Tác giả: Anh Bằng

Ca sỹ thể hiện: Vũ Duy Khánh

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sống kiếp lang thang. Ngẩn ngơ như chim xa đàn. Nghĩ mình tủi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ. Nhịp bước chân gầy trên đường quanh.