Nắng Ấm Quê Hương

Tác giả: Vĩnh An

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Anh Thơ; Anh Dũng; Thu Hà; Phan Thanh; Tuấn Cảnh

Anh đến quê em một chiều nắng ấm, tiếng hát quê hương du dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất, Thái Bình tự bao giờ. Mà trong nắng trong mưa, lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đạn. Đất vẫn.