Xuân Về Gác Nhỏ

Tác giả: Thúc Đăng

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền

Đào mai hé nhụy xuân xưa lại về chạnh nhớ xa xôi. Ngồi nhìn hoa bay qua khung gác nhỏ nhớ xuân năm nào qua rồi. Mùa xuân tình ái đã gieo vào đời. Bao ước mơ sau này xuân đến xuân đi. Duyên xuân còn hoài tươi thắm mộng đẹp.