Tìm "thu truoc hung gui tham toi" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,251 giây.

Lá Thư Đô Thị (Lá Thơ Đô Thị)Bài này có nhạc nghe
Tác giả: Tuấn Lê
Ca sĩ thể hiện: Giao Linh; Trường Vũ; Chế Linh; Mạnh Quỳnh; Đoàn Việt Phương; Trần Tuấn Đạt; Lâm Hùng; Bạch Trường Phong; Sơn Chí Lâm; Chế Thiện; Nhật Linh; Hoàng Vĩnh Nam; Hoàng Đức Nam; Ba Chéo Thâu Với Behringer X32
Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới. Nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi. Thư này thay câu nói. Hùng ơi bọn mình chung lớp chung đôi. Thời gian vàng son ngắn ngủi qua