Tìm Kiếm

Tác giả: Chưa Biết

Nằm ru tiếng nói đã từng....mang ban mai thắp sáng đêm mơ. À ơi ! Nỗi nhớ hãy đừng cho đôi môi đứng nhìn ai đi qua. Nằm mê man đã thấy em theo cùng cơn mơ đến. Ngọn nến...cho anh soi thấy bóng em đen. Từng thương mến.