Sinh Nhật Của Tình Yêu

Tác giả: Trần Anh

Ca sỹ thể hiện: Phương Thanh

Đóa hoa hồng em trao cho anh. Trái tim hồng anh trao cho em. Cho bống đời ket lại. Tình yêu có tự bao giờ. Có phải từ ngày đầu ta mới gặp nhau. Tình em trong tình anh. Đời anh trong đời em. Dù chân trời góc bể.