Trăng Rụng Xuống Cầu

Tác giả: Hoàng Thi Thơ

Ca sỹ thể hiện: Thanh Tuyền; Trường Vũ; Như Quỳnh; Hoài Nam; Sơn Tuyền; Mạnh Đình; Mỹ Huyền; Hương Lan; Thái Châu; Mỹ Châu; Nguyễn Hữu Thiết; Ngọc Cẩm; Sơn Ca; Bùi Thiện; Tuấn Cương; Tuyết Loan; Thanh Huyền; Duy Khánh; Tuấn Vũ

Đêm nay bao con thuyền về đâu xuôi mái. Ai ca dưới trăng ngà gần xa vắn dài. Mái chèo khoan thai, trên sông hai màu. Con thuyền về đâu ô hay! Sao trăng rụng xuống cầu? Vì đâu, ô hay, sao trăng rụng xuống cầu. Đêm.