Tìm "tram huong dot" được 2 bài (2 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,19 giây.

Trầm Hương ĐốtBài này có nhạc nghe
Tác giả: Bửu Bát
Ca sĩ thể hiện: NguoiDepDiamond
Trầm hương đốt, xông ngát mười phương. Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng. Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cúng dường. Ðạo nhiệm màu đã lang truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng
Ngày Mai Đây Bình YênBài này có nhạc nghe
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly
Bao nhiêu người đã ra đi. Ngày mai đây bình yên vì mọi nơi đã lên mồ hoang. Ngày mai đây nhìn quanh lòng sẽ thấy xót xa vô cùng. Mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng. Tìm mộ đứa con hôm nay không còn để đón thanh