5 PM

Tác giả: Nguyễn Hải Phong

Ca sỹ thể hiện: Liêu Anh Tuấn; Phú Nguyễn; Đăng Khoa Idol

Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào. Now...now... Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép và nép vào. Now...now... Một chiều nhẹ nhàng bước chân đi lang thang. Rong choi cùng thành phố. Dòng người vội vàng cứ.

Người Thành Phố

Tác giả: Nguyễn Hải Phong

Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào. Now...now... Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép và nép vào. Now...now... Một chiều nhẹ nhàng bước chân đi lang thang. Rong choi cùng thành phố. Dòng người vội vàng cứ.

5pm Người Thành Phố

Tác giả: Chưa Biết

Tránh ra tránh ra xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào now now. Tránh ra tránh ra xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào now now. Một chiều nhẹ nhàng. Bước chân đi lang thang. Rong chơi cùng thành phố. Dòng người vội vàng. Cứ theo.

5 Pm Người Thành Phố

Tác giả: Liêu Anh Tuấn

Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào. Now...now... Tránh ra tránh ra. Xe xe cộ cộ. Nép vào nép vào. Now...now... Một chiều nhẹ nhàng bước chân đi lang thang. Rong chơi cùng thành phố. Dòng người nhẹ nhành cứ.