Tìm "trong giay phut chia tay" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,17 giây.

Tiếng Trống Mê LinhBài này có nhạc nghe
Tác giả: Chưa Biết
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Huyền; Thanh Nga
Hỡi Phu tướng.Cách tường thành phu tướng. Không thể nào thấy được. Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước cửa Liên lâu thành. Hương khói nhạt xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta cùng