Về Với Mẹ Cha

Tác giả: Nguyễn Đức Quang

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca

Từ Nam Quan, Cà Mau. Từ non cao rừng sâu. Gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam. Quay về với xóm làng. Tiếng reo vui rộn trong lòng. ÐK:. Cùng đi lay Trường Sơn. Cùng đi xoay Hoành Sơn. Cùng đi.