Tìm "tu nam quan ca mau tu non cao rung sau gap nhau do non nuoc xay cau" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,243 giây.

Về Với Mẹ ChaBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Ca sĩ thể hiện: Hợp Ca
Từ Nam Quan, Cà Mau. Từ non cao rừng sâu. Gặp nhau do non nước xây cầu. Người thanh niên Việt Nam. Quay về với xóm làng. Tiếng reo vui rộn trong lòng. ÐK:. Cùng đi lay Trường Sơn. Cùng đi xoay Hoành Sơn. Cùng đi