Như Là Tình Yêu

Tác giả: Tuấn Khanh

Ca sỹ thể hiện: MTV; Nguyễn Hưng; Loan Châu

Từng ngày từng ngày trôi. Mùa đông tàn lá đón đưa xuân về. Và tôi cứ ngô nghê. Cứ tin ngày tháng. Sẽ mang người bước quay về. Từng ngày nghe sao thật buồn. Rồi thời gian đi mau. Lặng nghe ngày tháng với tôi một mình.