Tìm "tung ngay tung ngay troi mua dong tan la" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe, 1 bài có thể hát karaoke). Lần tìm này mất 0,31 giây.

Như Là Tình Yêu (Mùa Xuân Tình Yêu)Bài này có nhạc ngheHát karaoke
Tác giả: Tuấn Khanh
Ca sĩ thể hiện: Loan Châu; Nguyễn Hưng; MTV
Từng ngày từng ngày trôi. Mùa đông tàn lá đón đưa xuân về. Và tôi cứ ngô nghê. Cứ tin ngày tháng. Sẽ mang người bước quay về. Từng ngày nghe sao thật buồn. Rồi thời gian đi mau. Lặng nghe ngày tháng với tôi một