Anh Không Thể Quay Lại Với Em

Tác giả: Phạm Khánh Hưng

Ca sỹ thể hiện: Phạm Khánh Hưng

Có những lúc ai hiểu thấu. Sống với cô đơn những đêm dài. Có những nỗi đau niềm nhớ. Eẽ khiến ta ôm hận muôn đời. Nhấp chén đăng men rượu cay. Cố uống cho say những ân tình. Giữ bóng tối riêng mình ta. Chỉ có riêng ta.

Gặp Bạn

Tác giả: Vinh Sử & Anh Thoại

Đêm nay ta chuốc cho say cạn hết men cay ta quên bao khói lửa mịt mù còn vương trên lớp chiến y. Quên lúc chân đi bên hầm chông bãi mìn đường gập ghềnh xuyên rừng núi. Anh ơi! Thôi chớ suy tư. Giờ hãy quên đi bao nhiêu năm.

Tiếng Còi Trong Sương Đêm 2

Tác giả: Lê Trực

Tiếng còi trong sương đêm. Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa. Ôi buồn nghe vi vu oán than thôi. Toán quân đi rồi thôi toán quân đi rồi. Hơ hờ hơ hớ hơ hơ hớ hơ hơ hơ đi rồi. Con ơi lòng mẹ ủ ê. Thương cho chồng mấy.

3 Pages<123