Vỗ Tay Cho Đều

Tác giả: Chưa Biết

Xin vỗ tay cho đều, khúc nhạc tình mãi mang trong tim. Tiếng ca còn mãi vang trong lòng, giữa mây trời khúc ca xanh ngời người hỡi! Xin vỗ tay cho đều theo khúc nhạc vui, sánh đôi, múa ca. Xin vỗ tay cho đều trong.