Việt Nam Việt Nam

Tác giả: Phạm Duy

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào.

Việt Nam! Việt Nam!

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Ban Hoa Xuân; Hợp Ca - ASIA; Hoà Ca; Hợp Xướng; Ngàn Khơi

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào.

Việt Nam ! Việt Nam !

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Ca Đoàn Ngàn Khơi

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông.

Trường Ca Mẹ Việt Nam

Tác giả: Phạm Duy

Ca sỹ thể hiện: Hợp Ca

1. MẸ TA. Mẹ Việt Nam, không son không phấn. Mẹ Việt Nam, chân lấm tay bùn. Mẹ Việt Nam, không mang nhung gấm. Mẹ Việt Nam, mang tấm nâu sồng. 2. MẸ XINH ĐẸP. Đôi má tươi hồng, má tươi hồng, với bàn tay trắng.