Tìm "xuc xac xuc xe" được 1 bài (1 bài có nhạc nghe). Lần tìm này mất 0,307 giây.

Súc Xắc Súc XẻBài này có nhạc nghe
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Ca sĩ thể hiện: Chưa Biết
Xúc xắc xúc xẻ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn thức. Mở cửa cho chúng tôi. Xúc xắc xúc xẻ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn thức. Mở cửa cho chúng tôi. Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp. Bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu.