Tuồn Tô Ánh Nguyệt

Tuồn Tô Ánh Nguyệt
Kịch bản: Trần Hữu Trang.

Minh Vương trong vai Minh
Lệ Thủy trong vai Nguyệt
Kim Tử Long trong vai Tâm
Thoại Mỹ trong vai Huệ
Thanh Tòng trong ... Xem thêm
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 5 tháng 10 năm 2009
Lượt xem: 4222
Số bài hát: 3 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN