Tình Ơi Người Ơi

Tác giả: Vũ Quốc Bình

Ca sĩ: Tần Khánh

Đã bao đêm tôi ngồi một mình. Và đã bao đêm âm thầm nhớ anh. Tôi hằng tin rằng nơi phương ấy. Rằng đêm từng đêm anh đang nhớ tôi. Nào biết anh đang vui đùa bên người. Lời nói điêu ngoa cho tình vỡ tan. Ôi tình yêu! Ôi.

3 Pages<123
danh sách bài hát của ca sĩ Tần Khánh