Người Từ Phương Xa Về

Tác giả: Trần Long Ẩn

Ca sĩ: Minh Lộc

Có người từ từ phương xa về, chiều nay bỗng như trẻ lại. Đi tìm bạn bè quen cũ, nhắc tên không thiếu một ai. Có người giờ đã không còn ở bên dòng kênh ấy nữa. Ngày xưa tối tăm kiếp nghèo có ai dám mơ như bây giờ. Bây.

Tiễn Bước Sang Ngang

Tác giả: Hoàng Trọng

Ca sĩ: Minh Lộc

Ca sĩ khác: Tuấn Vũ; Nhật Trường; Như Mai; Khánh Ly; Duy Quang; Chế Linh; Người Hát Rong

Biết đến bao giờ. Gặp lại người em thời ấu thơ. Để đón tin mừng. Từ ngày thuyền xuân về bến mơ. Thì phút giờ đây. Gặp mùa áo cưới nở hoa. Quà nghèo chỉ có bài ca. Tặng nàng trước khi lìa xa. Hết ấu thơ rồi. Cửa.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Lộc