Xuân Đẹp Làm Sao

Tác giả: Thanh Sơn

Ca sĩ: Hoài Lâm

Ca sĩ khác: Quốc Đại; Trọng Phúc; Quang Linh; Như Quỳnh; NguoiDepDiamond; Duy Thạnh; Mạnh Quỳnh (Nhạc Trữ Tình); Nguyet Ca

Đẹp làm sao gió Xuân mơn man cành đào. Đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đem vui về mọi nhà. Duyên lứa tôi ta thật đậm đà. Bước bôn ba gợi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời Xuân hát ca vang lời chào.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Hoài Lâm