Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời

Tác giả: Văn Đông Đức Tiến

Ca sĩ: Văn Đông Đức Tiến

Ca sĩ khác: Thiên Kim; Lê Chiêu Anh; Hồng Thảo; Quang Nhựt; Nhựt Quang; NguoiDepDiamond

Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối. Tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá. Ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu. Đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình. Không nhớ.

danh sách bài hát của ca sĩ Văn Đông Đức Tiến