Em Đi Giữa Biển Vàng (Anh Đi Giữa Biển Vàng, Giữa Biển Vàng)

Tác giả: Bùi Đình Thảo

Ca sĩ: Hà Kin

Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát hương lúa chín thoảng bay. Làm lung lay hàng cột điện làm xao động cả rặng cây. Em đi giữa biển vàng. Nghe mênh mang trên đồng lúa hát bông lúa trĩu í trong lòng tay.

danh sách bài hát của ca sĩ Hà Kin