Hoa Thơm Bướm Lượn

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Anh Khang & Xuân Trung

Ca sĩ khác: Quan Họ

Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm. Ố tình là con bướm lượn. Ố tình là con bướm dạo là (y). Bớ cái duyên có a ru hời. Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời. Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y). Bướm dạo là bướm ôi a nó bay (y).

danh sách bài hát của ca sĩ Xuân Trung