Đêm Xoan Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Cường

Ca sĩ: Tây Nguyên

Những bàn chân, bàn chân trần, chân đất. Bước đi rộn rã bồi hồi. Tiếng sáo bay qua chín suối, mười đồi. Cái cồng, con chiêng đêm nay cũng thức. Đêm trong veo, trong veo! Nhà Rông bập bùng ánh lửa. Rượu cần, men.

danh sách bài hát của ca sĩ Tây Nguyên