Lý Cây Bông 1

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Bảo Minh

Ca sĩ khác: Xuân Mai

Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơ ơ rường ơ bông lê cho bằng bông lựu. Ơ ơ rường ơ là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông. Là đố í a đố nàng bông rồi lại mấy bông. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơ ơ.

danh sách bài hát của ca sĩ Bảo Minh