MiMôZa

Tác giả: Trần Kiết Tường

Ca sĩ: Văn Thanh Tùng

Mi-mô-za! Từ đâu em tới ? Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ? Đà Lạt đồi nút chập chùng. Đà Lạt trời mây nước mênh mông ... ĐK:. Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới. Anh đã biết rồi em ơi, vì em yêu cuộc sống.

danh sách bài hát của ca sĩ Văn Thanh Tùng