Yêu Trên Đầu Môi

Tác giả: Minh Khang

Ca sĩ: Vương Kha

Ca sĩ khác: Thanh Thảo; Kiwi Ngô Mai Trang

Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa. Nhất là anh và em chia tay đã lâu. Em không tin xa nhau, anh sống một mình anh. Chuyện tình yêu khó nói. Giống như trò chơi cút bắt trốn tìm. Nếu không tại anh thì em đã có một tình.

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Vương Kha