Ngoại Ô Buồn

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Nhựt Quang

Ca sĩ khác: Trường Vũ; Giao Linh; Ngọc Sơn; Tuấn Vũ & Thiên Trang; Quang Nhựt; Hương Lan; Mạnh Tuấn; Huỳnh Ngọc Như; Đại Anh; Kim Loan; Người Hát Rong; Khanh Tran & Mindy; Mạnh Quỳnh (Nhạc Quê Hương)

Từ tiền tuyến tôi về, thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầỵ. Nhưng trăng đêm nay, không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi.

Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời

Tác giả: Văn Đông Đức Tiến

Ca sĩ: Nhựt Quang

Ca sĩ khác: Thiên Kim; Lê Chiêu Anh; Văn Đông Đức Tiến; Hồng Thảo; Quang Nhựt; NguoiDepDiamond

Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối. Tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá. Ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu. Đời mình nên tội. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình. Không nhớ.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhựt Quang