Tìm Lối Thoát

Tác giả: Phạm Trưởng

Ca sĩ: Lý Thành Hưng

Anh đã nhiều lân muốn buông tay. Để cho ta có lối thoát sau này. Cố gắng ở lại thêm đắng cay. Rồi mai đây tình mình cũng nhạt phai. Dù cho anh yêu em rất nhiều. Dù cho em yêu anh cũng nhiều. Nhưng sao ta phải chịu nhiều khổ.

danh sách bài hát của ca sĩ Lý Thành Hưng