Please Don't Go Away (Người Tình Mùa Đông)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Faye Wong

Ca sĩ khác: Trish Thùy Trang

I've been waiting for the time. Waiting for you to say you're mine. Can't hide these feelings inside. Let me hold you tonight. I really want you to know. All these feelings I've to show. How much I've been loving you. Tell.

danh sách bài hát của ca sĩ Faye Wong