Lý Bằng Răng

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Trung Hậu & Hữu Thọ

1. Câu dân ca thoảng nhẹ tiếng ru (ý) lý bằng răng (à). Tiếng ru (i a ) tình bằng ngọt lịm (ờ). Thiết tha tiếng mẹ ngân dài gợi nước non (ý) lý bằng răng (à). Nước non (i a) ngàn đời thật đẹp (ờ). 2. Câu dân ca nở rộ.

danh sách bài hát của ca sĩ Hữu Thọ