Đừng Làm Một Người Giống Như Tôi

Tác giả: Cao Minh Thư

Ca sĩ: Tâm Anh

Ca sĩ khác: Châu Gia Kiệt

Nếu biết trước yêu em là khổ. Thì ngày ấy tôi đâu mong gặp em. Nếu biết trước em hay lừa dối. Thì người nói yêu em chẳng phải tôi. Em không yêu tôi là vì tôi không cho em. Cuộc sống như em hằng ước mơ. Có lẽ tôi không.

danh sách bài hát của ca sĩ Tâm Anh