Lý Ngựa Ô 15 (Cần Đước Long An Bài 15)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: 99 Độ

Ca sĩ khác: Quang Linh; Ái Vân

Khớp (ơ) con cái ngựa ngựa ô ngựa ô anh thắng (ừ) anh thắng cái kiều vàng (á a à á a). Mỏ mang khớp bạc lục lạc toòng teng. Búp sen lá dậm dây cương đằm thắm cán roi anh bịt đồng xoàn. Là anh ứ đưa đưa nàng đưa đưa nàng.

danh sách bài hát của ca sĩ 99 Độ