Chân Tình (Nhạc Chế)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: TQT

Tiền tiêu vừa hết bây giờ tôi đói dài răng. Và em lại đến lấy tiền đâu để mời em. Cùng em ngồi quán trong lòng tôi nghe xót xa. Giữa một chiều cuối đông, tôi vĩnh biệt chiếc xe. ..để đi cùng em. Và tôi lại nhớ những.

Một Cõi Đèn Mờ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: TQT

Bao nhiêu năm rồi, còn mãi bia ôm. Ôm nhau loanh quanh cho đời đỡ mệt. Em ơi! Bia ôm tha hồ chặt đẹp. Tình ái lăng nhăng - Một cõi đèn mờ. Lời nào của bia - Lời nào của rượu. Đùi nào của em - Đùi nào của bạn. - Kề bên. Một.

Tình Khúc Buồn (Nhạc Chế)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: TQT

Em như một người chồng, nàng lo chuyện lòng vòng. Anh như người vợ hiền, tề gia và tùng quyền. Nấu cơm với rữa chén, giặt quần áo cho em. Rồi bận tả cho con... Bao năm cuộc tình này, hằng mơ được một ngày. Bao nhiêu lần.

danh sách bài hát của ca sĩ TQT