Lý Ngựa Ô

Tác giả: Nguyễn Hữu Ba

Ca sĩ: Nhóm 99 Độ C

Ca sĩ khác: Quang Linh; Phương Dung; Tuấn Vũ & Hương Lan

Khớp con ngựa ngựa ô. Khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiệu vàng (ư...). Anh tra khớp bạc, lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm, giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng thòa. Là đưa ý a đưa nàng,

Lý Ngựa Ô 3

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Nhóm 99 Độ C

Ca sĩ khác: Quang Linh

Khớp con ngựa ngựa ô khớp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh khớp anh khớp cái kiệu vàng. Í i ì í í anh tra khớp bạc lục lạc đồng đen. Búp sen lá dặm giây cương nhuộm thắm. Cán roi anh bịt đồng xoà là đưa. Í a đưa nàng đưa nàng.

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm 99 Độ C