Chuyện Tình Nghèo (Truyện Tình Nghèo)

Tác giả: Hàn Sinh

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & LacPhong

Ca sĩ khác: Tường Nguyên & Yến Phương; Diệp Nguyên Linh & Lưu Sơn Tùng; Quỳnh Vy & Đăng Nguyên; Quang Lập & Lâm Minh Thảo; Dương Hồng Loan

Thực tế thì anh đây rất nghèo. Không được như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý. Danh vọng tựa áng mây bay. Anh chỉ là Thư Sinh nghèo. Thực tế thì em đây cũng rất nghèo. Gia đình chỉ nhà tranh vách tre.

danh sách bài hát của ca sĩ LacPhong