Viết Thư Tình (Để Trả Lời Một Câu Hỏi)

Tác giả: Trúc Phương

Ca sĩ: NguoiDepDiamond & Alo_anhdayemyau

Ca sĩ khác: Minh Ngọc & Kim Hồng; Minh Ngọc & Bích Ngọc; Xuân Ngàn & Phương Lan; Quang Lập

Một nửa ba năm, anh yêu tình áo giầy quân nhân, đường xuôi quân ghé lại đôi lần. Bao nhiêu âu lo, có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng, hay mơ:. "Anh vắng nhà hoài em có nhớ?". Trả lời anh yêu:. "Không gian còn, bước thời.

danh sách bài hát của ca sĩ Alo_anhdayemyau