Khổ Vì Yêu

Tác giả: Mỹ Huyền

Ca sĩ: Thu Thúy

Ca sĩ khác: Mỹ Huyền; Thu Hiền; Trần Thảo; Quỳnh Trang; Hoàng Kim Yến

Biết nói gì đây biết nói gì đây. Trời cao nỡ sinh làm kiếp con người. Sao không làm áng mây trôi. Sao không làm gió lên khơi. Để rồi khổ sầu muôn kiếp người ơi. Tha thiết gì đây tha thiết gì đây. Lệ xưa chẳng vơi lệ.

danh sách bài hát của ca sĩ Thu Thúy