Chuyện Một Đêm

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Minh Hửu

Ca sĩ khác: Hoàng Oanh; Hoàng Yến; Kim Loan; Trang Mỹ Dung

Chuyện một đêm khuya nghe tiếng nổ nổ vang trời. Chuyện một đêm khuya ôi máu đổ đổ lệ rơi. Chuyện một đêm khuya nghe tiếng than trong xóm nghèo. Mái tranh lửa cháy bốc lên ngun ngút trời cao. Bà mẹ đau thương như muối đổ.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Hửu