Quên Cây Cầu Dừa

Tác giả: Hàn Ni

Karaoke: Cha Biết

Ca sĩ khác: Cẩm Ly; Quang Linh

Sao em quên cây cầu dừa tuổi thơ. Ấu nô đùa. Sao em quên cây cầu dừa từng sương. Gió quanh mùa. Cầu dừa hừng đông đưa chân anh ừa. Cầu dừa hoàng hôn rong chơi em ừa. Thân ái thừa sao dối lừa. Chim sáo bay nỡ quên cây.

danh sách bài hát của ca sĩ Cha Biết