Khúc Hát Người Đi Khai Hoang

Tác giả: Lư Nhất Vũ

Ca sĩ: Lan Anh & Trường Dương

Ca sĩ khác: Tam Ca Áo Trắng; Đình Văn; Việt Quang; Quốc Đại; Quách Tuấn Du

Ta đốt lửa cho đồi hoang ấm mãi. Hẹn người lên tìm lại dấu chân xưa. Thuở quân đi rừng núi chiến công còn vang. Lòng đã nghe bao lời tình đất gọi. Bên cánh võng nghe rừng khuya hát mãi. Mặt trời lên nhìn rạng rỡ quê.

danh sách bài hát của ca sĩ Trường Dương