Người Con Gái Thủy Chung

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Chau Ngoc Linh (Remix)

Chàng ra đi chàng đã ra đi. Phương trời thật xa xôi. Có lẽ không bao giờ về đây nữa. Giữa màn đêm một mình em. Cứ thế em trông chờ. Chờ đợi một người đã quên em. Dù cho bao người nói. Con tim em khờ và ngu ngơ. Bởi.